اصول و مفاهیم سازماندهی

اصول و مفاهیم سازماندهی
قیمت : 200,000تومان
  • فراگیر : 15 نفر
  • مدت دوره: 20 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 99080008
  • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

آزمون دوره آموزشی یک هفته پس از دریافت و مطالعه ی جزوه ی آموزشی برگزار می گردد.

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی اصول و مفاهیم سازماندهی