اصول بیمه

اصول بیمه
قیمت : 200,000تومان
  • فراگیر : 16 نفر
  • مدت دوره: 20 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 99080009
  • گواهی نامه : دارد

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی اصول بیمه