شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی

شناسايی و استفاده از ظرفیت های ذهنی
قیمت : 192,000تومان
 • فراگیر : 0 نفر
 • مدت دوره: 24 ساعت
 • طول دوره: 1 بخش
 • ظرفیت دوره : 30 نفر
 • کد دوره : 99080010
 • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

هدف دوره:

شناسايي فراگيران از ظرفيت هاي ذهني و چگونگي به كار گيري آن ها

محتوای دوره آموزشی:

 • تکنولوژی فکر
 • چگونه ضمیرناخودآگاه (کامپیوتر وجود انسان) را پروگرام یا برنامه­ ریزی کنیم.
 • نظام باورها و رابطه آن با فکر
 • تصویر ذهنی
 • مدیریت روحیه
 • تأثیر نگرش بر رفتار
 • الگوی پنجره جوهری
 • هوش هیجانی
 • قانون جاذبه
 • قانون 90- 10
 • قانون 20- 80
 • بهداشت روانی استرس
 • اصول بهداشت روانی
 • استرس
 • نقش محیط کار بر استرس
 • نقش استرس بر محیط کار
 • نوآوری و خلاقیت
 • نقش عوامل فردی در خلاقیت
 • نقش عوامل گروهی در خلاقیت
 • نقش عوامل سازمانی در خلاقیت
 • تکنیک های استفاده از ظرفیت­های ذهنی
 • تکنیک 6 کلاه فکری
 • تکنیک طوفان فکری
 • تکنیک فشار و کشش
 • تکنیک چرا ـ چرا

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

 • جزوه دوره آموزشی شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی