برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

برقراری ارتباط موثر با محیط و ديگران
قیمت : رایگان
 • فراگیر : 15 نفر
 • مدت دوره: 16 ساعت
 • طول دوره: 1 بخش
 • ظرفیت دوره : 100 نفر
 • کد دوره : 99090012
 • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

هدف از دوره:

فراگيران پس از دوره بتوانند با چگونگي برقراري ارتباط موثر در محيط كار آشنايي پيدا كنند.

محتوای دوره آموزشی:

 • کلیات، نقش ارتباطات، فرایند ارتباطات، مسیر ارتباطات
 • راه هایی شناخته شده در ایجاد ارتباط، شبکه های ارتباطی
 • موانعی که بر سر راه ارتباطات اثربخش قرار دارد.
 • راه های تأثیرگذاری و نفوذ بر دیگران
 •  شناسایی قدرت نقد و آشنایی کارکنان با ساز و کارهای نقد سازنده، توسعه روحیه نقد و نقدپذیری
 • تعاریف و مفاهیم ارتباطات
 • ارتباطات کلامی
 • ارتباطات غیرکلامی
 • سطوح ارتباطات
 • مدل های (الگوها) ارتباطی
 • نحوه کاربرد زبان بدن
 • هنر رفتار با افراد دشوار در سازمان

 

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

 • جزوه دوره آموزشی برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران