خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسؤولان دفاتر و منشی ها

خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسوولان دفاتر و منشی ها
قیمت : 64,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 8 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 99100027
  • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

محتوای دوره آموزشی:

- مشخصات شخصیت و رفتار سالم

-خوپذیری اجتماعی و بلوغ عاطفی

-هنر تند خوانی

-داشتن اعتماد بنفس

-راز داری،وظیفه شناسی و احساس مسؤولیت در کار

-وقت شناسی و انضباط،تعیین اولویت ها در زمان

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسؤولان دفاتر و منشی ها