مدیریت جلسات اداری

مديريت جلسات اداری
قیمت : 48,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 6 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 99100030
  • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

از فراگیران انتظار می­رود پس از پایان دوره بتوانند:

ساختار کلی جلسات و عوامل موثر بر جلسات را بیان نماید و جلسات را مدیریت نماید.

محتوای دوره آموزشی:

مقدمه

انواع جلسه

ساختار کلی جلسات

عوامل موثر در تشکیل جلسات

ویژگی های راهبر و مجری جلسه

نحوه برنامه ­ریزی جلسات

نحوه اداره جلسات

چگونگی تصمیم گیری در جلسات

موانع و مشکلات جلسه

عوامل موثر در اثربخشی جلسات

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی مدیریت جلسات اداری