ایمنی و بهداشت محیط کار

ايمنی و بهداشت محیط کار
قیمت : 32,000تومان
  • فراگیر : 1 نفر
  • مدت دوره: 4 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 99100033
  • گواهی نامه : دارد

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار