آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

آشنايی با قانون مديريت خدمات کشوری
قیمت : 64,000تومان
 • فراگیر : 0 نفر
 • مدت دوره: 8 ساعت
 • طول دوره: 1 بخش
 • ظرفیت دوره : 30 نفر
 • کد دوره : 99110037
 • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

 • خلاصه ­ای از سیر تطور قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور
 • کلیات و تعاریف در قانون مدیریت خدمات کشوری
 • راهبردها، فناوری اطلاعات و خدمات اداری
 • حقوق مردم و ارباب رجوع و کارکنان در نظام اداری
 • ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دستگاه های اجرایی
 • شرایط ورود به خدمت و استخدام
 • شرایط انتصاب و ارتقای شغلی
 • توانمند سازی کارکنان
 • نظام حقوق و مزایا
 • نظام تامین اجتماعی و عملکرد
 • نظام مدیریت عملکرد
 • شوراهای مورد اشاره در قانون مدیریت خدمات کشوری
 • حقوق و تکالیف کارمندان و مقررات انضباطی

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

 • جزوه دوره آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری