آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت

آشنايی با نظام آموزش کارکنان دولت
قیمت : 90,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 6 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 99110043
  • گواهی نامه : دارد

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت