امور رفاهی کارکنان (قوانین، مقررات و دستورالعمل ها)

امور رفاهی کارکنان (قوانین، مقررات و دستورالعمل ها)
قیمت : 96,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 12 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 99120045
  • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

محتوای دوره آموزشی:

تعریف سازمان و مدیریت
 تعریف مدیریت منابع انسانی
 نظام های مدیریت منابع انسانی
 نظام نگهداشت و جبران خدمت
 تعریف امور رفاهی و امور مرتبط با امور رفاهی
 ایمنی کارکنان و نظام آراستگی محیط کار
 مدیریت فشار روانی
 سیستم پاداش
 اصول مدیریت مزایا و خدمات
 مزایای کارمند
 خدمات کارمند
 و ...

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی امور رفاهی کارکنان (قوانین، مقررات و دستورالعمل ها)