محیط زیست و دولت سبز

محیط زيست و دولت سبز
قیمت : 32,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 4 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 99120047
  • گواهی نامه : دارد

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه آموزشی