برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی

برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی
قیمت : 240,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 30 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 99120048
  • گواهی نامه : دارد

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی