مبانی، اصول و نظریه های روابط عمومی

مبانی، اصول و نظریه های روابط عمومی
قیمت : 240,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 30 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 00010050
  • گواهی نامه : دارد

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی مبانی، اصول و نظریه های روابط عمومی