خلاقیت و نوآوری (سازمانی)

خلاقیت و نوآوری (سازمانی)
قیمت : 138,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 6 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 00030055
  • گواهی نامه : دارد

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری (سازمانی)