ادراک سازمانی

ادراک سازمانی
قیمت : 96,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 8 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 00030058
  • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

تعاریف ادراک

سازمان ادراکی

نظریه های ادراک

خطاها و تعصبات ادراكي متداول در تصميم‌گير

انحرافات و خطاهاي ادراكي: استخدام، انتخاب، ارزيابي

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی ادراک سازمانی