ارتباطات سازمانی

ارتباطات سازمانی
قیمت : 96,000تومان
 • فراگیر : 0 نفر
 • مدت دوره: 12 ساعت
 • طول دوره: 1 بخش
 • ظرفیت دوره : 250 نفر
 • کد دوره : 99090016
 • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

هدف دوره:

فراگيري روش ها، الگوها و راهكارهاي برقراري ارتباط كارآمد و موثر با ديگر سازمان ها و ارباب رجوع

محتوای دوره آموزشی:

 • تعريف ارتباطات، فرآيند ارتباطات، نظريه هاي ارتباطات و انواع آن
 • كاركرد هاي ارتباطات، روشها، الگوها و تجهيزات تسهيل كننده ارتباطات
 • راهكارهاي برقراي ارتباط با مردم و ساير سازمان ها
 • ارتباطات كارمندي در روابط عمومي
 • مهارت هاي چهارگانه ارتباطات
 • انواع ارتباط ميان فردي

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

 • جزوه دوره آموزشی ارتباطات سازمانی