مدیریت تحول

مدیریت تحول
قیمت : 192,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 24 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 99090019
  • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

هدف دوره:

آگاه سازی سازمان­ ها نسبت به جایگاه مدیریت تحول در پیشبرد اهداف استراتژیک

آشنایی با انواع استراتژی­ های تحول و انتخاب بهترین مدل متناسب با نیازهای سازمان

 

محتوای دوره آموزشی:

آشنایی با حوزه تحول سازمان

تغییر برنامه ریزی شده                                                                                                                                                                                                            

تحول سازمان شیوه خاص رایزنی و مشاوره

مدل تحقیق در عمل

مدل ظرفیت­های سازمانی

ظرفیت عملیاتی

ظرفیت تغییر

ظرفیت تفکراستراتژیک

سنجش ظرفیت عملیاتی

سنجش ظرفیت تغییر

سنجش ظرفیت تفکر استراتژیک

مراحل هشت گانه تحول

تحول سریع در 90 روز

 

 

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی مدیریت تحول