مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان)

مديريت منابع انسانی (اداره امور کارکنان)
قیمت : 160,000تومان
 • فراگیر : 0 نفر
 • مدت دوره: 20 ساعت
 • طول دوره: 1 بخش
 • ظرفیت دوره : 30 نفر
 • کد دوره : 99090020
 • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

هدف دوره:

آشنایی با مفهوم تحلیل داده ­ها، تسلط بر استفاده از روش­ های تحلیلی و ابزارهای آماری در راستای بهبود مستمر 

محتوای دوره آموزشی:

 • اجزا، نظام مدیریت منابع انسانی (جذب، بهسازی، نگهداری)
 • ارتباط برنامه­ریزی نیروی انسانی با مدیریت منابع انسانی
 • جابجایی نیروی انسانی (جابجایی افقی و عمودی)
 • شایسته گزینی
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
 • طراحی و تجزیه و تحلیل شغل
 • جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز
 • شایسته پروری
 • توسعه و تجهیز منابع انسانی
 • ارزشیابی عملکرد منابع انسانی
 • سیستم مدیریت مشارکتی
 • ماهیت مدیریت منابع انسانی (تعاریف، اهداف، وظایف و خط مشی های مدیریت منابع انسانی)
 • فرایند آموزش کارکنان
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
 •  سیستم پاداش و نگهداری کارکنان

 

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

 • جزوه دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان)