کارآفرینی

کار آفرينی
قیمت : 48,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 6 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 30 نفر
  • کد دوره : 99100025
  • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

شرکت کنندگان در پایان دوره با اصول و مبانی علمی کارآفرینی،راهکارهای توسعه کارآفرینی سازمانی و مولفه های تأثیر گذار بر کارآفرینی آشنا خواهند شد.

محتوای دوره آموزشی:

 

مفاهیم و مبانی نظری کارآفرینی

کارآفرینی و نقش آن در حل مسئله و خلاقیت

کارآفرینی سازمانی و سازمان کارآفرین

کارآفرینی و برنامه های کسب و کار

کارآفرینی، بهبود شیوه های مدیریتی و ارزش آفرینی در سازمان

مدیریت توسعه کارآفرینی و منابع انسانی

راهکارهای توسعه کارآفرینی

کارآفرینی و توسعه بنگاه های کسب و کار کوچک و متوسط

فرصت ها و چالش های پیش روی کارآفرینی

سرفصل دوره

بخش 1

درس 1

  • جزوه دوره آموزشی کارآفرینی